top of page

Tidligere liv/Liv mellem livene

Timetravelling
Timetravelling

Dybere viden om og meningen med dit liv...

Sjælerejser kan være nyttig for dig, som ønsker at udforske og bearbejde tidligere traumer eller udfordringer, som påvirker dit nuværende liv. 
 

 • Det kan være du ønsker at finde årsager ved at identificere og udforske dybere årsager til problemer i dit liv. Ved at gå tilbage til tidligere hændelser (regression), kan disse hjælpe dig med at forstå hvordan dine tidligere liv påvirker det nuværende, med de tanker, følelser og handlingsmønstre, du har. 

 • Tidligere hændelser og traumer kan for nuværende påvirke dit mentale, emotionelle og fysiske helbred i dag. På en tryg og kontrolleret måde giver regressionsterapi dig mulighed for at genopleve og bearbejde disse traumer, og derved blive healet og slippe de negative konsekvenser, som du lever under nu.

 • Regression kan også hjælpe dig med at genoprette minder, din bevidsthed ikke husker, f.eks. fra tiden i din mors mave. Disse minder vil også hjælpe dig med at få en dybere forståelse af dig selv, din livshistorie og din livsmission.

 • Følelser, som ikke blev håndteret i et tidligere liv, vil ligeledes påvirke det nuværende. Gennem regression vil du få genoplevet og identificeret disse følelser, og du kan få hjælp, f.eks. af din åndelige guide, til at give slip på disse, såfremt de ikke er ønskelige. 

 • Derudover kan du via regression ændre negative mønstre. De handlemønstre og tidligere hændelser, som har stået/står i vejen for din lykke, kan erstattes af mere hensigtsmæssige og sunde måder at håndtere livet på. Og dette kan bidrage til personlig vækst og positive ændringer i dit liv.

 • Både ved rejser til tidligere liv og i livet mellem livene, kan du få en dybere forståelse af din sjæl og din åndelige rejse. Du kan få ny indsigter, visdom og perspektiver, som kan berige dit nuværende liv og evt. din åndelige praksis. Du bliver ikke nødvendigvis spirituel af at komme til enten regressionsterapi eller sjælerejse, men det kan give dig et større perspektiv af livets mening og forbundetheden mellem den jordiske og åndelige verden.

 • Du vil næsten altid møde en eller flere af dine åndelige guider/vejledere. Dette er væsener, vi alle har ved vores side, og som hjælper og støtter dig gennem livet. De kan også svare på mange af dine spørgsmål, give dig vejledning og støtte dig.

Gennem livet fra fødsel til død, udvikler vi os på godt og ikke godt. Ofte har vi brug for at få nogle svar på de spørgsmål vi kan stille os selv. 

 • Du kan få svar på spørgsmål om tidligere liv, såsom hvilke tidligere roller eller identiteter du har haft, hvilke lektioner du har lært, og hvordan tidligere liv kan påvirke dit nuværende liv.

 • Du kan udforske spørgsmål om din sjæls formål og mission i dette liv. Hvad er du her for at lære eller bidrage med? Hvilke talenter eller evner bringer du med dig? Hvor skal du hen?

 • Du kan undersøge spørgsmål om karmiske forbindelser og relationer. Hvordan er du forbundet med bestemte mennesker i dit liv? Hvorfor er du havnet lige præcis i dén krop og født ind i dén familie? Er der uafsluttede lektioner eller forpligtelser, der skal løses?

 • Du kan søge svar på spørgsmål om helbredelse og frigivelse af gamle sår eller traumer. Hvordan kan du helbrede og give slip på negative energier eller mønstre, der påvirker dit nuværende liv? Det kan være konkrete spørgsmål som har fysiske, mentale eller følelsesmæssig karakter.

 • Du kan kommunikere med åndelige guider, visdomsfigurer, afdøde eller højere væsener og stille spørgsmål om din åndelige vejledning, støtte og vej.

 • Du kan udforske spørgsmål om livsmål, veje eller beslutninger, der ligger foran dig. Hvad er de bedste skridt at tage? Hvordan kan du leve i overensstemmelse med din sjæls dybeste ønsker?

 

 

Eksempler på konkrete spørgsmål:

Hvorfor har jeg de handle- og tankemønstre, jeg har?

Hvorfor er jeg havnet i den familie, jeg har?

Hvad er årsagen til, at jeg er diagnosticeret med en psykisk lidelse, som f.eks. ADHD, OCD eller autisme?

Hvorfor har jeg altid problemer med leddene i min venstre side?

Hvad er meningen med mit liv egentlig? Hvor skal jeg hen?

Hvorfor er jeg altid uheldig?

Hvis reinkarnation er sandheden, hvor har jeg så levet før, og hvordan påvirker det mit liv nu?

Har jeg kendt mine nærmeste eller bekendte før?

 

Disse og mange flere spørgsmål, kan være mulige at få svar på. Intet spørgsmål er for lille eller for stort, det er helt op til dig, hvad du ønsker at lære om dig selv.

 

Regression til tidligere liv


Når vi går tilbage i tiden, hvad enten det er i nuværende eller tidligere liv, kaldes det regression. Det bruges meget ofte i hypnose. 

Arbejder vi terapeutisk med tidligere oplevelser, kalder vi det Regressionsterapi. Vi bruger terapien til at finde svar på områder i vores indre, som vi ikke lige umiddelbart selv kan svare på. Men ved at komme ind i en hypnotisk tilstand, vil vores underbevidsthed hjælpe os med at komme derhen, hvor vi kan få den læring om os selv, som vi har brug for.

Det kan underbevidstheden, da den lagrer alle vores traumer og erfaringer, både fra nuværende liv, såvel som tidligere liv. Du kan opleve flere elementer i en regression, f.eks. 

Et eller måske flere tidligere liv - hvem var du mon?

Møde din åndelige vejleder/guide og måske også en kær afdød

Komme op i dit åndelige rum

Få flere helt specielle oplevelser

Finde ud af, om du i dag kender nogle af de personer, du møder i tidligere liv

Modtage healing

Finde ud af hvad din livsmission er i nuværende liv

Få svar på dine spørgsmål

Livet mellem livene

Dette er en rejse, hvor din sjæl kommer "hjem", og hvor du kan få yderligere forståelse af din livsmission og din sjæl. Den åndelige verden er kæmpe stor, så det kan være forskelligt fra person til person og fra rejse til rejse, hvad man kommer til at opleve. Men nogle af de elementer du kan støde på er:

Livet mellem livene

Møde din åndelige vejleder/guide

Møde din gatekeeper (den energi, som møder dig, når du rejser til den åndelige verden)

Møde din sjælegruppe (måske du kan genkende nogle af dem?)

Møde med Rådet (en gruppe af højtstående sjæle)

Du vil modtage healing

Få svar på dine spørgsmål

Fuld sjælerejse

På denne rejse vil du opleve både at komme til tidligere liv, samt livet mellem livene.

Du kommer dermed rundt om rigtig mange aspekter af dit liv, hvor du finder svar på meget af det, du går og tumler med. Men du vil også finde ind til din inderste kerne - dit eget selv. 

Måske har du brug for at komme nærmere din sjælsmission. Hvad er det, du skal lære i dette liv?

Måske har du flere spørgsmål til dine tankemønstre  og handlinger. Og måske har du et ønske om at komme dybere ind i din kerne.

PRISER

Rejse til tidligere liv

Varighed: op til 1½ time

Pris: Kr. 1150,-

Rejse til livet mellem livene

(Kræver du har prøvet tidligere liv først)

Varighed: Op til 1½ time

Pris: Kr. 1150,-

Fuld Sjælerejse

Varighed: Op til 2½ timer

Pris: Kr. 1800,-

Medbring 2-3 spørgsmål, som du ønsker at få svar på. 

Og husk at svarene kommer fra dig selv, mit job er er guide dig hen til dem.

Anbefaling vedr. regressionsterapi

"Hold da op en fantastisk oplevelse jeg havde under min session hos Mette. Min sjælerejse var dyb og bestemt meningsfyldt.

I Mettes rum, guidet af hende kom jeg tæt på min sjæl i tidligere liv. En stor kraft, lys og svar. Mettes rolige stemme og empatiske væsen fik mig gennem en fantastisk rejse. En indsigt i nogle gamle mønstre og nye mål om min eksistens som menneske, kom i fine klare billeder og tale for mit indre.

Jeg er dybt berørt over dette møde med min sjæl. Det hele gir mening for mig.

Tusind tak for dig Mette. Ønsker dig alt godt videre i dit trænings forløb med sjælerejser.

Jeg gir min varmeste anbefaling.

Til dig, som ønsker at prøve en sjælerejse, giv dig selv den gave og se den som en investering i dig selv, hos Mette er du i trygge, kyndige hænder."

-Trine Dahlstrøm Carlsen

Amtmandsvej 1, 1. sal

4300 Holbæk

Tlf: 29453956

Tak for din henvendelse!

Er du nysgerrig?
Så kontakt
mig gerne

bottom of page